Projecten

Filter op thema:

Deel’N: Deelmobiliteit in Noord-Nederland

Deel’N: Deelmobiliteit in Noord-Nederland

Om de mobiliteit in landelijke gebieden te verbeteren werken de provincies Groningen, Drenthe en Friesland samen in het project Deel'N. In dit project worden duurzame en toegankelijke deelmobiliteitsoplossingen ontwikkeld die voldoen aan de behoeften van bewoners en de negatieve impact van autogebruik verminderen. Deel'N streeft naar een verhoogde bewustwording en het creëren van maatschappelijke en economische kansen voor deelmobiliteit. Dit met het uiteindelijke doel de brede welvaart en de bereikbaarheid van deelmobiliteit in het landelijk gebied te vergroten.

Regionale Aanpak Laadinfra Noord

Regionale Aanpak Laadinfra Noord

Nederland schakelt over op duurzaam vervoer: in 2050 moet al het vervoer emissieloos zijn. Door de huidige problematiek met netcongestie is het een enorme opgave om aan de laadbehoefte te voldoen. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het waarmaken van deze opgave door ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur aansluit bij de uitrol van elektrische voertuigen. In het kader van de NAL vormen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân de samenwerkingsregio RAL-Noord.

Mobisitie: ondersteuningssysteem voor beleidskeuzes in de duurzame mobiliteitstransitie

Mobisitie: ondersteuningssysteem voor beleidskeuzes in de duurzame mobiliteitstransitie

Onder leiding van de Hanze wordt van 2023 tot en met 2025 het project Mobisitie uitgevoerd. Binnen Mobisitie wordt op co-creatieve wijze gewerkt aan een Beleidskeuze Support System (BKSS) voor ambtenaren met vraagstukken rondom draagvlak en deelname aan een duurzame mobiliteitstransitie.

Human Capital Agenda Smart Mobility

Human Capital Agenda Smart Mobility

In Noord-Nederland werken we samen aan duurzame en slimme mobiliteit. Nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit, intelligente verkeerslichten (iVRI's) en autonoom vervoer spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor is op onderdelen een ander type kennis nodig: waar mobiliteit eerder (en nog steeds) veel ging over het aanleggen van wegen en fietspaden, gaat het nu ook over smart mobility. Data, digitalisering en dus ICT worden steeds meer een onderdeel van mobiliteit. Hoewel dit veel potentie heeft, kan deze ontwikkeling voor veel wegbeheerders zoals gemeenten een uitdaging zijn of leven er veel vragen.

Mobiliteit op maat met Mobility as a Service-pilots

Mobiliteit op maat met Mobility as a Service-pilots

Mobility as a Service (MaaS) speelt in op de veranderende mobiliteitsbehoefte en biedt reizigers de mogelijkheid om via één app een reis op maat te plannen, te boeken en te betalen. In Nederland lopen er op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeven MaaS-pilots. Ieder van de zeven pilots heeft een andere focus op een beleidsdoel, regio of doelgroep. Twee pilots worden uitgevoerd door Arriva.

Bouwplaats van de Toekomst

Bouwplaats van de Toekomst

BAM Infra Nederland heeft als ambitie om het meest duurzame bouwbedrijf te zijn en te blijven. Samen met partners en opdrachtgevers realiseert BAM haar duurzaamheidsdoelstellingen door creatieve en innovatieve oplossingen te bieden voor de bouwplaats van de toekomst.

Autonoom vervoer op de weg

Autonoom vervoer op de weg

Autonoom rijdende voertuigen kunnen via verbindingen tussen dorpen en reishubs zorgen voor bereikbaarheid en leefbaarheid van kleinere plaatsen. Daarnaast kan autonoom vervoer ook een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid, de inclusiviteit van publieke mobiliteit en het omlaag brengen van de uitstoot.

Deelautopilot in Groningen en Drenthe

Deelautopilot in Groningen en Drenthe

Deelmobiliteit komt in steden steeds meer van de grond: de vraag en het aanbod groeit. Buiten de steden is er weinig aanbod, terwijl de autoafhankelijkheid erg hoog is. Deelmobiliteit kan een goede aanvulling zijn op het huidige mobiliteitssysteem en kan daarmee autobezit terugdringen. De vraag die in deze pilot voorop staat is hoe je als overheid deze ontwikkeling ook buiten de steden, en dan vooral op hubs, kan faciliteren en stimuleren en wat hiervoor nodig is.

Hive Mobility Center

Hive Mobility Center

Op Zernike Campus Groningen komt het Hive Mobility Center. Hier gaan Hive.Mobility en haar partners op een gezamenlijke locatie mobiliteitsinnovaties ontwikkelen, versterken en promoten.