Projecten

Filter op thema:

FastTrack: Europees samenwerkingsproject mobiliteitsoplossingen

FastTrack: Europees samenwerkingsproject mobiliteitsoplossingen

Met een groot aantal Europese regio's werkt Groningen samen in het project FastTrack. Dit is een zogenaamde 'Coordination and Support Action' binnen het Europese Horizon-programma en richt zich op steden als klimaatbestendige verbonden multimodale knooppunten voor slimme en schone mobiliteit. Er wordt gezocht naar nieuwe benaderingen voor het demonstreren en testen van innovatieve mobiliteitsoplossingen. FastTrack biedt een uitgelezen mogelijkheid om het ecosysteem van Hive.Mobility via haar founding partner gemeente Groningen te presenteren aan andere innovatieve regio’s in Europa.

Vernieuwde bereikbaarheidsindicatoren voor wegennet gemeente Groningen

Vernieuwde bereikbaarheidsindicatoren voor wegennet gemeente Groningen

Voor de bereikbaarheid van de gemeente Groningen als geheel en de economische kerngebieden in het bijzonder zijn de wegen, die de gemeente met de regio, provincie en de rest van Nederland verbinden, erg belangrijk. Om de kwaliteit van het wegennet beter inzichtelijk te maken, ontwikkelde de gemeente samen met partners nieuwe bereikbaarheidsindicatoren. Dit zijn maatstaven aan de hand waarvan de kwaliteit van de bereikbaarheid van de gemeente wordt gemeten.

Autonoom (pakket)vervoer Vesting Bourtange

Autonoom (pakket)vervoer Vesting Bourtange

De provincie Groningen start in 2021 een pilot waarmee in de vesting Bourtange testen worden uitgevoerd op het gebied van autonoom (pakket)vervoer. Bourtange is een oud vestingdorp in de provincie Groningen. De vesting bestaat uit smalle straatjes en bruggetjes en is geliefd onder toeristen. Aangezien de vesting zo mooi afgebakend is, is het een goede locatie om een aantal vraagstukken omtrent autonoom (pakket)vervoer te onderzoeken. Bij autonoom vervoer gaat het erom dat een voertuig zonder een bestuurder reist.

Hubs

Hubs

De provincies Groningen en Drenthe, OV-bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe werken samen met een groot aantal partijen binnen het hubs-programma. Dit is een initiatief om de hubs in de regio nog aantrekkelijker te maken en van meerwaarde te laten zijn middels ontwikkeltrajecten. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar je op een prettige manier even kunt wachten.

Verduurzaming eigen infra provincie Groningen

Verduurzaming eigen infra provincie Groningen

De provincie Groningen beheert en onderhoudt de provinciale infrastructuur en legt nieuwe infrastructuur aan. Daarnaast gaat de provincie bijvoorbeeld ook over meerdere bruggen en sluizen. In al deze gevallen zijn er mogelijkheden om CO2-uitstoot te besparen door toepassing van andere materialen.

Verduurzaming eigen materieel provincie Groningen

Verduurzaming eigen materieel provincie Groningen

Conform de afspraken uit het klimaatakkoord moeten alle overheden in Nederland aan de slag met de verduurzaming van hun eigen wagenpark en materieel. Het gaat dan om kleine voertuigen, maar bijvoorbeeld ook om inspectieschepen of strooiwagens. Uiterlijk in 2030 moeten al deze voertuigen zero emissie gemaakt zijn. De provincie Groningen wil echter graag een voorbeeld zijn en gaat daarom versneld aan de slag met deze opgave.

MOCOLODO: MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn – duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

MOCOLODO: MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn – duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Hive.Mobility-partners Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen starten in het najaar van 2020 samen met een aantal andere kennisinstellingen, gemeenten en bedrijfspartners een onderzoek naar de impact van de COVID-19-crisis op ons mobiliteitssysteem. Het onderzoek, genaamd MOCOLODO, wordt gefinancierd door NWO-ZonNw.

Urban Logistics as an on-Demand Service (ULaaDS)

Urban Logistics as an on-Demand Service (ULaaDS)

Onder de vlag van Hive.Mobility starten medio 2020 gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, OV-bureau Groningen Drenthe, Dropper en talrijke internationale partners aan het project ULaaDS. Doel van het project is om de inzet van nieuwe, haalbare, gedeelde en Zero Emissie-oplossingen te versnellen om zo de uitdagingen aan te pakken van de toekomstige stedelijke logistiek.

Smart Mobility Campus 2030

Smart Mobility Campus 2030

Hive.Mobility heeft samen met Groningen Bereikbaar en Campus Groningen een verkennend onderzoek gedaan naar de toekomst van mobiliteit op de Zernike Campus Groningen. De partijen wilden graag weten hoe de ideale Zernike Campus er op het gebied van slimme mobiliteit in 2030 uitziet en wat de stappen zijn die genomen moeten worden om dit ideaalbeeld te bereiken.