Projecten

MOCOLODO: MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn – duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

MOCOLODO: MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn – duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Hive.mobility-partners Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen starten in het najaar van 2020 samen met een aantal andere kennisinstellingen, gemeenten en bedrijfspartners een onderzoek naar de impact van de COVID-19-crisis op ons mobiliteitssysteem. Het onderzoek, genaamd MOCOLODO, wordt gefinancierd door NWO-ZonNw.

Urban Logistics as an on-Demand Service (ULaaDS)

Urban Logistics as an on-Demand Service (ULaaDS)

Onder de vlag van hive.mobility starten medio 2020 gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, OV-bureau Groningen Drenthe, Dropper en talrijke internationale partners aan het project ULaaDS. Doel van het project is om de inzet van nieuwe, haalbare, gedeelde en Zero Emissie-oplossingen te versnellen om zo de uitdagingen aan te pakken van de toekomstige stedelijke logistiek.

Smart Mobility Campus 2030

Smart Mobility Campus 2030

Hive.mobility start samen met Groningen Bereikbaar en Campus Groningen een verkennend onderzoek naar de toekomst van mobiliteit op de Zernike Campus Groningen. De partijen willen graag weten hoe de ideale Zernike Campus er op het gebied van slimme mobiliteit in 2030 uitziet en wat de stappen zijn die genomen moeten worden om dit ideaalbeeld te bereiken.

Autonoom Vliegen

Autonoom Vliegen

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde start in opdracht van en in samenwerking met de provincie Groningen het langjarige programma "Autonoom Vliegen". Het uiteindelijke doel van de provincie Groningen is om toe te werken naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen.

Universeel Remote Control Systeem

Universeel Remote Control Systeem

Autonome voertuigen hebben in deze fase vaak nog een steward aan boord. In de nabije toekomst moet het voor bijvoorbeeld voertuigen op de weg mogelijk zijn om alleen nog op afstand mee te kijken. Het is de bedoeling dat autonome transportmiddelen op afstand worden gevolgd en dat bij problemen op afstand de besturing kan worden overgenomen.

Certificering (software-rijbewijs)

Certificering (software-rijbewijs)

Zonder certificaat van vaardigheid mag je niet in de openbare ruimte goederen of personen vervoeren. Voor mensen is dit geregeld, maar niet voor auto-pilot software. RobotTUNER gebruikt de prestaties van mensen bij de uitvoering van procedures als norm voor de prestatie van auto-pilot software. In samenwerking met het CBR wordt een rijbewijs voor software ontwikkeld.

Tool kennisuitwisseling autonome modaliteiten

Tool kennisuitwisseling autonome modaliteiten

Testen van prototypen van autonoom vervoer gebeurt met behulp van zogenaamde digital twins. Dit zijn gesimuleerde kopie├źn van de werkelijke wereld. In de virtuele laboratoria kan goedkoop en veilig worden getest. Op de weg hebben we dit al meerdere keren toegepast en ook voor de andere modaliteiten is dit goed mogelijk.

Classificering en Safety systems

Classificering en Safety systems

De kwaliteit van safety-systems van autonome transportmiddelen is een belangrijk onderwerp bij de keuze voor leveranciers en voor het verkrijgen van toestemming om te experimenteren. RobotTUNER heeft voor het verkrijgen van ontheffing een door de RDW goedgekeurde methodiek ontwikkeld voor Hazard and Risk Analysis HARA. Hierbij wordt een volledige analyse uitgevoerd van het voertuig en de route waarop deze ingezet wordt.

Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability (SMiLES)

Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability (SMiLES)

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de logistieke sector in 2030 een CO2-reductie van 49% heeft gerealiseerd. Om dit te bereiken heeft de sector een aantal plannen aangedragen zoals de intensivering van de emissieloze stadslogistiek, distributiehubs aan stadsranden, effici├źnte inzet en vergroening van voertuigen bijvoorbeeld door te elektrificeren of over te stappen op duurzame brandstoffen zoals waterstof.