Projecten

Filter op thema:

Human Capital Agenda Smart Mobility

Human Capital Agenda Smart Mobility

In Noord-Nederland werken we samen aan duurzame en slimme mobiliteit. Nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit, intelligente verkeerslichten (iVRI's) en autonoom vervoer spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor is op onderdelen een ander type kennis nodig: waar mobiliteit eerder (en nog steeds) veel ging over het aanleggen van wegen en fietspaden, gaat het nu ook over smart mobility. Data, digitalisering en dus ICT worden steeds meer een onderdeel van mobiliteit. Hoewel dit veel potentie heeft, kan deze ontwikkeling voor veel wegbeheerders zoals gemeenten een uitdaging zijn of leven er veel vragen.

Mobiliteit op maat met Mobility as a Service-pilots

Mobiliteit op maat met Mobility as a Service-pilots

Mobility as a Service (MaaS) speelt in op de veranderende mobiliteitsbehoefte en biedt reizigers de mogelijkheid om via één app een reis op maat te plannen, te boeken en te betalen. In Nederland lopen er op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeven MaaS-pilots. Ieder van de zeven pilots heeft een andere focus op een beleidsdoel, regio of doelgroep. Twee pilots worden uitgevoerd door Arriva.

Bouwplaats van de Toekomst

Bouwplaats van de Toekomst

BAM Infra Nederland heeft als ambitie om het meest duurzame bouwbedrijf te zijn en te blijven. Samen met partners en opdrachtgevers realiseert BAM haar duurzaamheidsdoelstellingen door creatieve en innovatieve oplossingen te bieden voor de bouwplaats van de toekomst.

Autonoom vervoer op de weg

Autonoom vervoer op de weg

Autonoom rijdende voertuigen kunnen via verbindingen tussen dorpen en reishubs zorgen voor bereikbaarheid en leefbaarheid van kleinere plaatsen. Daarnaast kan autonoom vervoer ook een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid, de inclusiviteit van publieke mobiliteit en het omlaag brengen van de uitstoot.

Deelautopilot in Groningen en Drenthe

Deelautopilot in Groningen en Drenthe

Deelmobiliteit komt in steden steeds meer van de grond: de vraag en het aanbod groeit. Buiten de steden is er weinig aanbod, terwijl de autoafhankelijkheid erg hoog is. Deelmobiliteit kan een goede aanvulling zijn op het huidige mobiliteitssysteem en kan daarmee autobezit terugdringen. De vraag die in deze pilot voorop staat is hoe je als overheid deze ontwikkeling ook buiten de steden, en dan vooral op hubs, kan faciliteren en stimuleren en wat hiervoor nodig is.

Hive Mobility Center

Hive Mobility Center

Op Zernike Campus Groningen komt het Hive Mobility Center. Hier gaan Hive.Mobility en haar partners op een gezamenlijke locatie mobiliteitsinnovaties ontwikkelen, versterken en promoten.

FastTrack: Europees samenwerkingsproject mobiliteitsoplossingen

FastTrack: Europees samenwerkingsproject mobiliteitsoplossingen

Met een groot aantal Europese regio's werkt Groningen samen in het project FastTrack. Dit is een zogenaamde 'Coordination and Support Action' binnen het Europese Horizon-programma en richt zich op steden als klimaatbestendige verbonden multimodale knooppunten voor slimme en schone mobiliteit. Er wordt gezocht naar nieuwe benaderingen voor het demonstreren en testen van innovatieve mobiliteitsoplossingen. FastTrack biedt een uitgelezen mogelijkheid om het ecosysteem van Hive.Mobility via haar founding partner gemeente Groningen te presenteren aan andere innovatieve regio’s in Europa.

Vernieuwde bereikbaarheidsindicatoren voor wegennet gemeente Groningen

Vernieuwde bereikbaarheidsindicatoren voor wegennet gemeente Groningen

Voor de bereikbaarheid van de gemeente Groningen als geheel en de economische kerngebieden in het bijzonder zijn de wegen, die de gemeente met de regio, provincie en de rest van Nederland verbinden, erg belangrijk. Om de kwaliteit van het wegennet beter inzichtelijk te maken, ontwikkelde de gemeente samen met partners nieuwe bereikbaarheidsindicatoren. Dit zijn maatstaven aan de hand waarvan de kwaliteit van de bereikbaarheid van de gemeente wordt gemeten.

Hubs

Hubs

De provincies Groningen en Drenthe, OV-bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe werken samen met een groot aantal partijen binnen het hubs-programma. Dit is een initiatief om de hubs in de regio nog aantrekkelijker te maken en van meerwaarde te laten zijn middels ontwikkeltrajecten. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar je op een prettige manier even kunt wachten.