Projecten

European Hyperloop Center

European Hyperloop Center

Het European Hyperloop Center (EHC), van ontwikkelaar Hardt Hyperloop uit Delft, vestigt zich in Groningen. Hyperloop is een transportsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van een luchtdrukbuis, waardoor mensen en goederen getransporteerd worden. De techniek hiervan is vergelijkbaar met buizenpost.

Uitbreiding ZE-zone en venstertijdengebied

Uitbreiding ZE-zone en venstertijdengebied

Samen met bewoners, ondernemers en vervoerders wordt in de binnenstad van Groningen via een eerste testcase in de Oude Kijk in ’t Jatstraat onderzocht wat er nodig is om de (binnen)stad blijvend goed te laten functioneren met een zero-emissiezone en een eventueel vergroot venstertijdengebied.

Proef met digitale handhaving venstertijdengebied

Proef met digitale handhaving venstertijdengebied

Bij het instellen van een zero-emissiezone hoort ook een andere, effectievere, manier van handhaven. Om te onderzoeken of ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camera’s hiervoor het antwoord zijn, wordt in de binnenstad van Groningen een proef uitgevoerd met elektronische handhaving op basis van ANPR-camera’s.

Stalling Peizerweg

Stalling Peizerweg

Deze busstalling heeft in 2019 een forse ontwikkeling doorgemaakt. In de concessie GD2020 is het aantal elektrische bussen uitgebreid van 10 naar 164. Zowel de stadsbussen als bussen die worden ingezet op het Q-linknetwerk rijden elektrisch. Om dit mogelijk te maken moest de laadcapaciteit op diverse vestigingen worden uitgebreid. Het terrein aan de Peizerweg in Groningen is gereed gemaakt voor het laden van de nieuwe elektrische bussen waarbij 73 pantograafladers en 10 stekkerladers zijn gerealiseerd.

Autonome shuttle Scheemda

Autonome shuttle Scheemda

Wie naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda gaat, kan gebruik maken van het zelfrijdende shuttle tussen de hoofdingang en de dichtstbijzijnde bushalte. De shuttle vervoert patiënten, bezoekers en personeel van en naar het ziekenhuis. Het traject is ongeveer 1,5 km lang.

5G Student Battle 

5G Student Battle 

Bussen en treinen van Arriva komen op veel plekken en verbinden de stad en de omgeving met elkaar. Met het vervoeren van reizigers vervult het OV een belangrijke maatschappelijke rol. Met de komst van 5G kan het OV mogelijk nog meer betekenen voor de reizigers en bewoners, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, milieu en duurzaamheid.

Intelligente verkeerslichten op de westelijke ringweg

Intelligente verkeerslichten op de westelijke ringweg

Als automobilist zie je er niets van, maar in de provincies Groningen en Drenthe worden zestien verkeerslichtinstallaties ‘intelligenter’ gemaakt. Op de westelijke ringweg van Groningen hangen vijf van deze bijzondere verkeerslichten (iVRI).

Automatic Train Operations (ATO)

Automatic Train Operations (ATO)

Het wordt steeds drukker op het spoor. En dat betekent dat er de komende jaren méér treinen over het bestaande spoor moeten rijden. Geautomatiseerd rijden (Automatic Train Operations: ATO) kan hiervoor een slimme en innovatieve oplossing zijn.

Openbaar waterstoftankstation

Openbaar waterstoftankstation

Holthausen ziet ruime mogelijkheden voor de inzet van schone en duurzame vormen van energie en is bezig deze gestalte te geven. De realisatie en exploitatie van Energy Points in Nederland is daarbij een belangrijke stap.