Projecten

Autonoom Vliegen

Autonoom Vliegen

Stichting DroneHub Groningen Airport Eelde start in opdracht van en in samenwerking met de provincie Groningen het langjarige programma "Autonoom Vliegen". Het uiteindelijke doel van de provincie Groningen is om toe te werken naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen.

Universeel remote control systeem voor autonome voertuigen

Universeel remote control systeem voor autonome voertuigen

Autonome voertuigen hebben in deze fase vaak nog een steward aan boord. In de nabije toekomst moet het voor bijvoorbeeld voertuigen op de weg mogelijk zijn om alleen nog op afstand mee te kijken. Het is de bedoeling dat autonome transportmiddelen op afstand worden gevolgd en dat bij problemen op afstand de besturing kan worden overgenomen.

Software-rijbewijs voor autonoom rijdende voertuigen

Software-rijbewijs voor autonoom rijdende voertuigen

Zonder certificaat van vaardigheid mag je niet in de openbare ruimte goederen of personen vervoeren. Voor mensen is dit geregeld, maar niet voor auto-pilot software. RobotTUNER gebruikt de prestaties van mensen bij de uitvoering van procedures als norm voor de prestatie van auto-pilot software. In samenwerking met het CBR wordt een rijbewijs voor software ontwikkeld.

Tool kennisuitwisseling autonome modaliteiten

Tool kennisuitwisseling autonome modaliteiten

Testen van prototypen van autonoom vervoer gebeurt met behulp van zogenaamde digital twins. Dit zijn gesimuleerde kopieën van de werkelijke wereld. In de virtuele laboratoria kan goedkoop en veilig worden getest. Op de weg hebben we dit al meerdere keren toegepast en ook voor de andere modaliteiten is dit goed mogelijk.

Testen veiligheidssystemen van autonoom vervoer

Testen veiligheidssystemen van autonoom vervoer

De kwaliteit van safety-systems van autonome transportmiddelen is een belangrijk onderwerp bij de keuze voor leveranciers en voor het verkrijgen van toestemming om te experimenteren. RobotTUNER heeft voor het verkrijgen van ontheffing een door de RDW goedgekeurde methodiek ontwikkeld voor Hazard and Risk Analysis HARA. Hierbij wordt een volledige analyse uitgevoerd van het voertuig en de route waarop deze ingezet wordt.

Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability (SMiLES)

Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability (SMiLES)

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de logistieke sector in 2030 een CO2-reductie van 49% heeft gerealiseerd. Om dit te bereiken heeft de sector een aantal plannen aangedragen zoals de intensivering van de emissieloze stadslogistiek, distributiehubs aan stadsranden, efficiënte inzet en vergroening van voertuigen bijvoorbeeld door te elektrificeren of over te stappen op duurzame brandstoffen zoals waterstof.

European Hyperloop Center

European Hyperloop Center

Het European Hyperloop Center (EHC), van ontwikkelaar Hardt Hyperloop uit Delft, vestigt zich in Groningen. Hyperloop is een transportsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van een luchtdrukbuis, waardoor mensen en goederen getransporteerd worden. De techniek hiervan is vergelijkbaar met buizenpost.

Uitbreiding zero-emissiezone binnenstad Groningen

Uitbreiding zero-emissiezone binnenstad Groningen

Samen met bewoners, ondernemers en vervoerders wordt in de binnenstad van Groningen via een eerste testcase in de Oude Kijk in ’t Jatstraat onderzocht wat er nodig is om de (binnen)stad blijvend goed te laten functioneren met een zero-emissiezone en een eventueel vergroot venstertijdengebied.

Stalling elektrische bussen

Stalling elektrische bussen

Deze busstalling heeft in 2019 een forse ontwikkeling doorgemaakt. In de concessie GD2020 is het aantal elektrische bussen uitgebreid van 10 naar 164. Zowel de stadsbussen als bussen die worden ingezet op het Q-linknetwerk rijden elektrisch. Om dit mogelijk te maken moest de laadcapaciteit op diverse vestigingen worden uitgebreid. Het terrein aan de Peizerweg in Groningen is gereed gemaakt voor het laden van de nieuwe elektrische bussen waarbij 73 pantograafladers en 10 stekkerladers zijn gerealiseerd.