Communicatie tussen voertuigen, de wegkant en in het netwerk, in combinatie met datadeling in slimme informatietransportsystemen zoals 5G en sensoren kunnen bijdragen aan verduurzaming van de mobiliteitssector en het veel slimmer reizen van A naar B.

Door nog betere toepassing van data in mobiliteit ontstaat een grote hoeveelheid aan informatie, waardoor het zeker met de huidige technologische ontwikkelingen steeds beter mogelijk wordt om jouw reis zo goedkoop, duurzaam, snel, efficiënt mogelijk af te leggen afhankelijk van jouw eigen voorkeuren. Aan de andere kant roept dit ook weer veel vragen op over bijvoorbeeld privacy (wat ben je bereid om te delen) en verzekeringen. Met de partners in Hive.Mobility kijken we naar alle bovengenoemde aspecten.

Foto1 banner 5Groningen met voertuig ernaast.
Smart Networks

Hoofdthema

Een hoofdthema is nog in ontwikkeling. Er vinden al veel ontwikkelingen plaats die het gebruik van meer data binnen mobiliteit enorm stimuleren en ervoor zorgen dat er grote kansen ontstaan op een efficiënter, klantvriendelijker en duurzamer mobiliteitssyteem. Bijvoorbeeld de betere doorstroming als gevolg van slimme IVRI’s bij kruispunten, de kansen die 5G biedt voor de ontwikkeling van autonoom vervoer, MaaS en andere vervoersdiensten en bijvoorbeeld ook de combinaties van pakket- en personenvervoer of het instellen en controleren van zero-emissiezones. Noord-Nederland heeft alles in huis om voorop te lopen op het gebied van data met een 5G lab, Astron, Google datacentrum en veel andere spelers in Groningen en omstreken die volop met dit thema bezig zijn.

Door toename van het gebruik van data komen ook meer gedragsgerichte vragen kijken. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringskwesties en vooral ook privacy. Wat zijn mensen bereid om te delen voor meer reis- en servicemogelijkheden of voor goedkoper of duurzamer vervoer? Beide bovengenoemde aspecten, de kansen en de gevoeligheden, worden door de betrokken partners binnen Hive.Mobility in 2020 al opgepakt in verschillende projecten en onderzoeken.

Foto van vergadering.
Smart Networks

Betrokken partners

  • Hanzehogeschool heeft onder meer het Hanze Datalab opgezet;
  • Groningen Bereikbaar is onder meer betrokken bij de projecten met I(intelligente) VRI’s;
  • RuG heeft onder andere een uitgebreide GeoDatadienst, waar ontzettend veel data verzameld en gekoppeld wordt en doet onderzoek naar verzekerings- en privacyvraagstukken bij het gebruik van data in mobiliteit;
  • provincie Groningen is initiatiefnemer van de projecten op het gebied van autonoom vervoer en 5G;
  • robotTUNER ondersteunt en adviseert de provincie Groningen bij de 5G-projecten en levert daarnaast ook simulatoren;
  • Arriva is op dit moment betrokken bij de 5G student battle.
Glas met muntjes en een plant erin.
Smart Networks

Subsidies

Het thema Smart Networks is nog in een opstartfase. Er wordt nadrukkelijk nog gezocht naar in elk geval één of twee extra strategische partners die zich binnen dit speelveld bewezen hebben en van meerwaarde kunnen zijn voor Hive.Mobility. Met die partners kan later dit jaar dan ook bekeken worden waar kansen liggen voor externe subsidies, zowel landelijk als in Europa.