SMASH! lanceert Roadmap Smart Shipping

Hoe ‘slim’ is de maritieme sector in 2030?
In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Maar hoe ziet smart shipping er in 2030 uit? En, waarom is het belangrijk? Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) heeft dit uitgewerkt in de digitale Roadmap Smart Shipping, die tijdens de vakbeurs Europort in Rotterdam werd gelanceerd. De roadmap is digitaal beschikbaar via de website www.smashroadmap.com.

Waarom een Roadmap Smart Shipping?

Als Nederland een rol wil blijven spelen op het internationale maritieme toneel, moet er worden ingezet op baanbrekende technologieën. Daarnaast is verregaand geautomatiseerd varen een antwoord op problemen als het groeiend personeelstekort, ontsluiten van moeilijk te bereiken gebieden en veiligheid. Smart shipping biedt de maritieme sector de oplossing. Maar deze ontwikkeling is gelijktijdig ontzettend complex. Niet alleen op technisch gebied, maar ook rondom regelgeving.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven reeds bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Om smart shipping verder te realiseren, is overzicht, strategie en samenwerking nodig. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) biedt met de digitale Roadmap Smart Shipping inzicht in de kansen en uitdagingen die de maritieme sector op het gebied van smart shipping zal tegenkomen tot 2030.

Wat is smart shipping?

Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan alleen het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen. Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Het draagt bij aan een duurzamere scheepvaart en ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

Wat doet het Nederlands Forum Smart Shipping?

Het Nederlands Forum Smart Shipping (kortweg: SMASH!) is een publiek-private samenwerking waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan smart shipping. Samen hebben zij als doel de implementatie van verregaand geautomatiseerd varen in Nederland te realiseren. Door het inzicht dat de Roadmap Smart Shipping biedt kan SMASH! de juiste partijen samenbrengen om de obstakels zoals beschreven in de Roadmap weg te nemen, partijen te informeren en projecten te initiëren ter bevordering van smart shipping.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, InnovationQuarter, TU Delft,MARIN, Provincie Zuid-Holland en Hive.Mobility.

Maak jij de maritieme sector slim?

We nodigen iedereen in de maritieme sector – en daarbuiten – uit om samen met ons de uitdaging aan te gaan en smart shipping te realiseren. Samen maken we Nederland hét toonaangevende land op het gebied van smart shipping.

Meer informatie over SMASH! en de Roadmap Smart Shipping is te vinden op: www.smashnederland.nl