Studentenbijeenkomst Mobisitie: Samenwerking en Inspiratie

Op dinsdag 23 april organiseerde de Hanze een bijeenkomst voor alle studenten die dit semester betrokken zijn bij opdrachten binnen het project Mobisitie. Mobisitie is een project onder leiding van de Hanze waarin projectpartners op een co-creatieve wijze werken aan een Beleidskeuze Support Systeem (BKSS) voor ambtenaren in rurale gebieden met vraagstukken rondom draagvlak en deelname aan de duurzame mobiliteitstransitie.

Een interdisciplinaire aanpak

Het hoofddoel van het project is om te voorzien in de professionele behoefte van de ambtenaar. Daarnaast staat het vergroten van de kennis over engagementprocessen, digitalisering, communicatie en participatie centraal. Hierbij is het van belang dit te integreren in het hbo-onderwijs. Om dit laatste te faciliteren zet de Hanze een interdisciplinaire aanpak in. Zo zijn in totaal 39 studenten uit zes verschillende vakken en minoren dit semester betrokken bij het project.

Studentenbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst presenteerden vijf studentengroepen de opdracht waar zij aan werken en de  voorlopige resultaten hiervan. Deze groepen waren afkomstig uit de bachelor Communicatie en Multimedia Design, de minor AI and Profession, en de master Energy For Society. Daarnaast was ook de minor Brand Design & Psychologie vertegenwoordigd op de bijeenkomst. De studenten deelden de opgedane bevindingen met de aanwezige docenten, de onderzoekers van Mobisitie en natuurlijk met elkaar.

Het doel van deze bijeenkomst was om de studenten met elkaar in contact te brengen, de context van het project te verduidelijken, en om de studenten te inspireren en netwerkmogelijkheden te bieden. De aanwezige studenten, docenten en onderzoekers kregen de mogelijkheid om feedback te geven en kritische vragen te stellen. Door de verschillende academische achtergronden ontstond een dynamische en leerzame omgeving waarin nieuwe ideeën en inzichten konden worden gedeeld.

Samenwerking en netwerkontwikkeling

De bijeenkomst bood een waardevolle gelegenheid om de voortgang van de verschillende opdrachten te bespreken. Ook benadukte het het belang van het verder verkennen van mogelijke samenwerkingen tussen de disciplines binnen het kader van Mobisitie. Niet alleen de professionele ontwikkeling van de studenten stond centraal, maar ook de versterking van de onderlinge banden en de opbouw van een netwerk waarin de studenten elkaar kunnen ondersteunen en inspireren.