Studententeam SMiLES presenteert bevindingen interfacultaire groepsopdracht aan Provincie Groningen

In het kader van SMiLES verdiepte een diverse groep RUG-studenten zich de afgelopen maanden in de vraag hoe deelmobiliteit kan voorzien in de transportbehoeften van de bewoners in het landelijk gebied van de provincie Groningen. Dit project, dat duurzame transportoplossingen in de regio onderzoekt, slaagde in het afronden van de interfacultaire groepsopdracht “Shared Mobility in Rural Groningen”. Op 11 april werd deze opdracht afgesloten met presentaties van de bevindingen aan vertegenwoordigers van de mobiliteitsafdeling van de Provincie Groningen.

Afronding SMiLES interfacultaire groepsopdracht

SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) is een vijfjarig interfacultair living lab dat zich richt op onderzoek naar duurzame transport en logistiek in Groningen, Drenthe en Friesland, waarbij de Noordelijke regio gebruikt wordt als testcentrum voor de kansen van logistieke deelsystemen. Het project brengt een consortium van praktijkpartners, faculteiten en onderzoekers samen met het doel innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden te verkennen om een duurzame toekomst voor mobiliteit en logistiek in de regio te bevorderen.

Op 11 april vond de officiële afsluiting plaats van de SMiLES interfacultaire groepsopdracht “Shared Mobility in Rural Groningen”. Zeven studenten van vijf verschillende RUG-faculteiten hebben gedurende 2,5 maand intensief samengewerkt om de rol van deelmobiliteit in de transportbehoeften van bewoners in het landelijke gebied van de provincie Groningen te onderzoeken.

Het rapport dat de studenten opleverden belicht de potentie van deelmobiliteit in het landelijke Groningen. Deze bevindingen werden gepresenteerd aan Christian Nobel en Jan Batelaan van de mobiliteitsafdeling van de Provincie Groningen, die met tevredenheid terugkijken op de samenwerking met de studenten. Christian en Jan benadrukken de waarde van de frisse ideeën die door de studenten werden gepresenteerd. De Provincie Groningen ziet dit project niet alleen als een kans om innovatieve inzichten te verwerven, maar ook om banden met de RUG aan te halen en mensen aan de regio te verbinden.

De studenten hebben grondig onderzoek gedaan, gesprekken gevoerd met belanghebbenden en de juridische kaders verkend om de mogelijkheden van deelmobiliteit te onderzoeken. Zij hebben niet alleen waardevolle kennis opgedaan door aan deze opdracht te werken, maar hebben ook ervaren hoe het is om faculteitsoverstijgend samen te werken. Berfu Ünal, projectcoördinator van SMiLES en universitair hoofddocent sociale en omgevingspsychologie aan Campus Fryslân, speelde een essentiële rol bij het faciliteren van deze interdisciplinaire samenwerking. Daarnaast zetten ook hoogleraar Kwantitatieve Logistiek Kees Jan Roodbergen, hoogleraar IT-recht Aline Klingenberg, bijzonder hoogleraar Transportgeografie Taede Tillema, en postdoctoraal onderzoeker Transportgeografie Felix Pot, zich hier intensief voor in.

Lees de volledige artikelen over de groepsopdracht “Shared Mobility in Rural Groningen” op de website van SMiLES en op de website van Environmental Psychology Groningen.