European Hyperloop Center in gesprek met HUSA Logistics over tijdelijke locatie hyperloop testbaan in Veendam

Na de toekenning eind 2021 van 15 miljoen euro vanuit de Europese Commissie is er vaart gekomen in de ontwikkeling van het testcentrum voor de hyperloop in Groningen. In Meerstad, vlakbij de stad Groningen is in 2019 een locatie aangewezen voor de bouw van dit testcentrum. Het European Hyperloop Center (EHC) werkt samen met de gemeente Groningen aan een plan hiervoor. Een zorgvuldige inpassing van het testcentrum in de omgeving en het doorlopen van ruimtelijke procedures kost tijd. Om snelheid te behouden is EHC in gesprek met HUSA Logistics om de eerste fase van de testbaan tijdelijk op te bouwen in Veendam.

Testbaan in Veendam

De ontwikkelingen in de wereld van de hyperloop gaan snel. Het volledig doorlopen van alle procedures voor het starten én het daadwerkelijk ontwikkelen van een hyperloop testbaan in Meerstad heeft tijd nodig. Om snelheid te behouden is daarom gezocht naar een tijdelijke locatie die geschikt is voor de eerste fase van de testbaan. Op bestuurlijk niveau is dit plan met alle betrokken partij besproken. Met de terminal van HUSA Logistics in Veendam lijkt een geschikte locatie gevonden.
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het opbouwen van een hyperloop testbaan is een mooi initiatief en past uitstekend bij de gemeente Veendam. Het plan past binnen de huidige bestemming van de beoogde locatie.”

Planning

EHC en HUSA Logistics zijn nu in verkennende gesprekken. Daarnaast wordt nog extra technisch onderzoek gedaan naar de fundering. De verwachting is dat daarna dat alle seinen definitief op groen staan. Dan kan naar verwachting worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden van de 420 meter testbaan in het tweede kwartaal van 2022. Het plaatsen van de eerste delen van de testbuis wordt eind 2022 verwacht. Uiteindelijk wordt dit deel van de testbaan verplaatst en hergebruikt in de volledige 2,6 km testbaan.

Directeur EHC Groningen, Stefan Marges: “De tijdelijke opbouw van de testbaan in Veendam biedt de mogelijkheid om sneller te starten met de eerste testfase. Daarmee kunnen we de hyperloop wissel aantonen op snelheden van 100 km/u. Deze wissel is een kritisch onderdeel om het hyperloop netwerk te bouwen. Daarnaast creëert deze tijdelijke opbouw de ruimte om in één keer een goed en haalbaar plan neer te leggen voor de volgende fase van de testbaan in Groningen. Daar kunnen we dan de wissel aantonen op 700 km/u”.

European Hyperloop Center

Het European Hyperloop Center (EHC) in Groningen zal straks bestaan uit een high-speed testbaan en een onderzoekslaboratorium. In het EHC zullen testen, onderzoek en demonstraties worden verricht voor het verder brengen van de hyperlooptechnologie als toekomstige modaliteit voor vracht en personen. Het EHC zal worden opengesteld voor alle Europese hyperloop ontwikkelaars en gaat zodoende dienen als hét Europese centrum van de hyperloop technologie.

Fieldlabs Autonoom Vervoer

Hiermee vormt het EHC een van de vijf fieldlabs voor autonoom vervoer in Noord-Nederland. Noord-Nederland heeft als enige regio een programma voor alle vijf de modaliteiten van autonoom vervoer, oftewel weg, lucht, spoor, water en hyperloop. Voor iedere modaliteit komt er straks minimaal één vaste fieldlab-locatie, waarbinnen partners van Hive.Mobility toewerken naar zowel certificering als brede inzet van autonoom vervoer in de dagelijkse praktijk. Zij doen dit via testen en opschalen. Daarbij worden er ook opleidingen en onderzoek aan de fieldlabs gekoppeld om de kennis duurzaam te borgen en door te geven en om voldoende talent te ontwikkelen.