Hive.Mobility wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website zodat deze voldoet aan toegankelijkheidsstandaarden. Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Hive.Mobility heeft een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek laat zien in hoeverre onze website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). De uitkomsten van dit onderzoek zijn via onderstaande link te downloaden:

Op basis van de onderzoeksuitkomsten hebben wij onze website verder verbeterd. Onze toegankelijkheidsverklaring vind u hieronder.

Het toegankelijkheidslabel van www.hivemobility.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.