Tweede Meet & Greet met Hardt Hyperloop

In maart hebben wij reeds bericht dat Hive.Mobility, in samenwerking met Hardt, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, op 19 februari een eerste verkennende Meet & Greet Hyperloop heeft georganiseerd. In deze sessie hebben onderzoekers, lectoren, practoren, onderwijsdirecteuren en andere stakeholders van verschillende kennisinstellingen met Hardt verkend hoe we vanuit Noord-Nederland kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen rondom de Hyperloop.

Als vervolgstap hierop heeft op 19 mei een tweede Meet & Greet plaatsgevonden, waarbij de strategisch partners van Hive.Mobility in gesprek zijn gegaan met Hardt. Zo is gesproken over wat de Hyperloop voor de partners van Hive.Mobility zou kunnen betekenen in de toekomst, welke uitdagingen dit concept zou kunnen oplossen, wat de partners zouden willen en kunnen bijdragen en op welke manier het ecosysteem van Hive.Mobility kan aanhaken op deze unieke ontwikkeling.

Deze sessie heeft wederom tot inspirerende inzichten en verbindingen geleid. De komende tijd zal de organisatie van deze Meet & Greets werken aan een derde sessie met enthousiaste stakeholders uit het noorden die het interessant vinden om aan een gezamenlijke ambitie te werken. Deze derde Meet & Greet vindt plaats op 28 september. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling en zelf ook kansen zien om mee te doen, laat het ons weten!

Render: Plompmozes & UNStudio