Veiliger leerling-bestuurders opleiden dankzij Virtual Reality

Hanzehogeschool Groningen gaat onderzoeken op welke wijze toekomstige chauffeurs met behulp van Virtual Reality veiliger opgeleid kunnen worden. Jonge, beginnende bestuurders zijn disproportioneel vaak betrokken bij verkeersongelukken. Om sneller relevante, complexe verkeerssituaties te ervaren wordt sinds kort ook Virtual Reality (VR) ingezet. Hoe kunnen deze bestaande producten, die nog in hun kinderschoenen staan, verder verbeterd worden?

Meer ervaring met risicovolle verkeerssituaties

Onder druk van de markt is het aantal rijlessen voorafgaand het praktijkexamen de afgelopen jaren gedaald. Leerlingen beheersen de theorie vaak onvoldoende, waardoor veel praktijkoefening opgaat aan uitleg. De beperkte tijd die overblijft, creëert vaak onvoldoende gelegenheid voor rij-opleiders om potentieel risicovolle situaties met voldoende complexiteit aan te bieden om hogere orde vaardigheden te trainen zoals verkeersinzicht, risicobewustzijn en zelfinschatting. Een veelbelovende mogelijke oplossing is gebruik maken van 360 graden video in Virtual Reality, kortweg video-VR. Voertuigbeheersing en verkeersinzicht kunnen losgekoppeld worden, terwijl gebruikers wel een reële verkeerssituatie ervaren.

Chris Dijksterhuis, Senior Onderzoeker bij Hanzehogeschool vertelt: “Dit biedt cursisten bij uitstek de kans om de integratie tussen theorie en praktijk te verbeteren. Rij-opleiders kunnen daarnaast de opleiding beter aanpassen op het individuele niveau en leertempo van cursisten. Maar vergeet ook niet dat gamificatie motivatieverhogend kan werken en dus tot betere resultaten kan leiden.

Gametechnologie

Samen met start-up DRI-VR en rijschool Roordink start Hanzehogeschool om die reden een project om VR-producten voor rijopleidingen te verbeteren. Het belangrijkste doel van het project is inzicht krijgen in hoe combinaties van video-VR en gametechnologie waarde kunnen toevoegen aan de rijopleiding. Dit is in de branche nog weinig verkend en biedt een grote kans tot innovatie binnen zowel de creatieve als de rij-opleidingsector. Commerciële haalbaarheid en het zoeken naar een geschikte business case zijn daarbij een essentieel onderdeel.

Dit project richt zich op oplossingen om verkeerssituaties veilig en op individueel niveau te kunnen trainen. Zo draagt het bij aan een hoger startniveau van beginnende chauffeurs, wat essentieel is voor verkeersveiligheid. Dit project sluit daarmee aan op de ambitie ‘nul verkeersslachtoffers’ van de samenwerkende brancheverenigingen, de Alliantie Samen Sterk, en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat“, zegt Chris.

Stageopdracht

Ben je student en wil je helpen om jonge bestuurders veiliger te laten rijden? Wellicht ben je dan geïnteresseerd in de stageopdracht die Hanzehogeschool binnen dit project aanbiedt. Kijk hier voor meer informatie.