Verkenning duurzame deelmobiliteit Noord-Nederland

Duurzame deelmobiliteit kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van verschillende mobiliteitsvraagstukken. In potentie kan deelmobiliteit bijdragen aan uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting van steden en bijvoorbeeld CO2-reductie. Echter, voor lang niet alle gebieden en groepen is deelmobiliteit op een laagdrempelige manier beschikbaar. Voor de Hanzehogeschool Groningen en Hive.Mobility was dit de aanleiding om gezamenlijk een verkenning te starten naar de kansen en mogelijkheden op dit onderwerp in Noord-Nederland.

Op 5 oktober 2021 is, op initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en onder de vlag van Hive.Mobility, een bijeenkomst georganiseerd met een groep partijen die geïnteresseerd zijn in en actief zijn op het thema deelmobiliteit. Het doel van deze bijeenkomst was om ervaringen op het gebied van deelmobiliteit te delen en te oriënteren op een gezamenlijk project om uiteindelijk bij te dragen aan de transitie rondom inclusieve deelmobiliteit en deze transitie te versnellen. Tijdens deze bijeenkomst ontstonden spontaan gesprekken waarin ervaringen werden uitgewisseld, inclusief de problematiek waar men tegenaan loopt. Tijdens een vervolgsessie op 7 december 2021 zijn verschillende interessante presentaties gegeven, waarin onderzoeksresultaten en ervaringen vanuit verschillende perspectieven gedeeld zijn.

Hanzehogeschool gaat samen met Hive.Mobility het innovatievraagstuk deelmobiliteit de komende periode verder verkennen. Ben je zelf of is jouw organisatie actief op dit onderwerp en heb je interessante ervaringen te delen? Of wil je juist graag meer leren of de samenwerking opzoeken? Laat het ons weten!