Vijf vragen aan… Gertjan Veldkamp (BAM Infra)

Elke maand stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien.

Deze keer stelden wij 5 vragen aan Gertjan Veldkamp, Regiodirecteur bij BAM Infra Nederland.

Bedrijf: BAM Infra Nederland 
Aantal medewerkers: 
Bij Koninklijke BAM Groep in totaal 15.750, waarvan ongeveer 2.300 bij BAM Infra Nederland.

Kun je iets meer vertellen over jullie organisatie, wat doen jullie?

Wij bouwen al meer dan 150 jaar mee aan de infrastructuur van Nederland. We bouwen niet alleen aan de weg van nu, maar ook voor de generatie na ons. Als meest duurzame bouwbedrijf zoeken we continu naar mogelijkheden om verder te verduurzamen en zo een positieve milieu-impact te hebben op en in onze omgeving. We wachten niet af, maar nemen samen met partners zelf initiatief. Dat doen we onder andere door te investeren in duurzaam materieel. We zetten ons in voor een bereikbaar, veilig en aantrekkelijk Nederland.

Welke uitdagingen op het vlak van mobiliteit hebben of zien jullie?

De nieuwe mobiliteit gaat over wegen, verkeer en vervoer, maar dan vooral over het slim gebruiken daarvan. De tijd dat er alleen wegen werden aangelegd, is voorbij. Tegenwoordig gaat het om totaaloplossingen op het gebied van infrastructuur, onderhoud en optimaal gebruik. Als we een weg plannen, gaat het niet zozeer om asfalt, maar waarom die weg er moet komen, wie er gebruik van maken en wanneer. We werken daarbij met digitale informatie, data die we verzamelen ten behoeve van optimale mobiliteit.

Welke mobiliteitsinnovaties spelen een rol binnen jullie organisatie?

Hoe komen mensen van A naar B? Hoe komen ze weer weg? En hoe voelen ze zich erbij? Kwaliteit, veiligheid, dat alles speelt mee. Het gaat heel hard met innovatie en doorontwikkeling. Hoe het er over vijf tot tien jaar uitziet? Er komt steeds meer spreiding in tijd, plaats en vervoermiddel, de hyperloop en de zelfrijdende auto komen dichterbij en we gaan steeds meer gebruikmaken van gedeelde transportmiddelen. We geloven in de fiets als belangrijke vorm van vervoer in de stad. De fiets kan daar nog enorm groeien. Fietsmobiliteit is hot. Ook de koppeling fiets en OV is belangrijk.

De toekomst van mobiliteit: hoe hoop je dat die er uit gaat zien?

De toekomst van de mobiliteit is niet zelf steeds passiever worden. Hoewel techniek dat wel steeds meer mogelijk maakt. Maar mensen zijn gemaakt om te bewegen. We voelen ook behoefte om te bewegen.

Waarom is het voor jullie belangrijk om partner te zijn van Hive.Mobility?

Wij willen een belangrijke rol spelen in het verder en sneller verduurzamen van de infrasector. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met opdrachtgevers en partners realiseren we duurzaamheidsdoelstellingen door het bieden van creatieve en innovatieve oplossingen. Het toetreden tot Hive.Mobility is voor ons dan ook een heel logische stap.