Vijf vragen aan… Betty de Boer (Regio Groningen-Assen)

Elke maand stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien.

Wij stelden 5 vragen aan Betty de Boer, secretaris/directeur Regio Groningen-Assen.

Bedrijf: Regio Groningen-Assen
Aantal medewerkers: 12

Kun je iets meer vertellen over jullie organisatie, wat doen jullie?

Regio Groningen-Assen is een bestuurlijk samenwerkingsverband dat bijna 25 jaar geleden is opgericht en bestaat uit de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe. In RGA-verband werken we samen op de thema’s economie, mobiliteit, wonen en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid loopt hier als een rode draad doorheen. We stemmen af waar mensen wonen en recreëren, hoe mensen van A naar B kunnen reizen en hoe we de regionale economie kunnen stimuleren. We kijken daarbij over gemeente- en provinciegrenzen heen, want de hele regio Groningen-Assen is één groot daily urban system waarbinnen we van elkaar afhankelijk zijn om dit systeem goed te kunnen laten functioneren.

Welke uitdagingen op het vlak van mobiliteit hebben of zien jullie?

De samenhang tussen de steden en dorpen binnen onze regio wordt alleen maar sterker. Bereikbaarheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. We zien bovendien dat de mobiliteit groeit. Steeds meer mensen reizen vaker en verder, en dit betekent wat voor ons huidige mobiliteitsnetwerk. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. In plaats van alleen maar nieuw asfalt aan te leggen, kunnen nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een efficiënter en duurzamer gebruik van ons huidige netwerk. En mensen uit de auto krijgen blijft een uitdaging! Dat lukt alleen als je het gezamenlijk aanpakt: met doorfietsroutes in de hele regio, het aanbieden van voldoende alternatieven, overstappunten op de P+R’s en gedragsveranderingscampagnes.

Welke mobiliteitsinnovaties spelen een rol binnen jullie organisatie?

Het doorontwikkelen van smart mobility is een van de actiepunten in onze Toekomstagenda 2020-2025 waarbij we kijken wat het voor de hele regio kan betekenen. We onderzoeken hoe we beter en slimmer gebruik kunnen maken van bestaande infrastructuur. Mooie stappen hebben we al gezet met intelligente verkeerslichten (iVRI’s), P+R’s, Hubs en slimme stadslogistiek. Verder buigen we ons over nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit en autonoom vervoer. En niet onbelangrijk: we werken intensief aan de digitalisering van mobiliteitsdata zodat we die integraal kunnen monitoren, analyseren en vertalen in beleid.

De toekomst van mobiliteit: hoe hoop je dat die er uit gaat zien?

Ik hoop dat over 10 jaar de inwoners van de regio Groningen-Assen gemakkelijk, comfortabel en op een duurzame manier van A naar B kunnen reizen. Ze hebben dan de keus uit meerdere vervoersvormen. Via een Hub of P+R bij hen in de buurt kunnen ze overstappen op de fiets, de bus, de trein of een deelvoertuig. Het autogebruik zal in 2030 zijn gedaald omdat er goede alternatieven zijn, waarbij wat mij betreft de fiets op 1 staat!

Waarom is het voor jullie belangrijk om partner te zijn van Hive.Mobility?

Hive.Mobility past naadloos bij het mobiliteitsbeleid van de RGA. Hive.Mobility verbindt bovendien de 3 O’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Die verbinding kenmerkt de RGA ook. Wij hebben en houden kennis over nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, mede doordat we ook goed samenwerken met andere Noord-Nederlandse partners. De RGA is echter een beleidsorganisatie en geen uitvoeringsinstantie. Daar kunnen we elkaar dus heel goed vinden. Bovendien is via de RGA ook de deelname verzekerd van Noord-Drenthe, dat onderdeel uitmaakt van ons daily urban system. We zien de samenwerking met Hive.Mobility dus in alle opzichten zitten!

Foto: Sylvia Germes