Vijf vragen aan… Stefan Marges, European Hyperloop Center, en Ilse Mensink, Hive.Mobility

Het European Hyperloop Center vestigt zich in Noord-Nederland. In deze testfaciliteit kunnen straks alle technologische hyperloopconcepten worden getest en gedemonstreerd.

Hoe staat het nu met de realisatie van het European Hyperloop Center en hoe verloopt de samenwerking met de regio? Tijd voor een kort interview met Stefan Marges van het European Hyperloop Center en Ilse Mensink van Hive.Mobility.

Hoe staat het met de realisatie van het European Hyperloop Center en de daarbij behorende testtraject?

“In Meerstad is in 2019 de locatie aangewezen voor de bouw van het European Hyperloop Center (EHC)”, vertelt Stefan Marges. “Sindsdien doorlopen we in samenwerking met gemeente en provincie Groningen ruimtelijke procedures voor de zorgvuldige inpassing van het testcentrum in de omgeving. We merken dat dat meer tijd kost dan aanvankelijk gedacht, en daarom willen we in een parallel traject tijdelijk opbouwen bij HUSA in Veendam. Dit geeft de mogelijkheid om sneller te starten met de eerste testfase. Daarmee starten we in zomer van dit jaar met de bouw, en in het vierde kwartaal met de assemblage van de eerste onderdelen in de fabriek. Vervolgens starten we begin volgend jaar met het plaatsen van de onderdelen. De eerste testen kunnen we dan in de zomer van 2023 uitvoeren.”

Welke activiteiten rondom de hyperloop staan voor jullie het komend jaar centraal?

Stefan: “Voor het EHC is de start van de bouw van de testbaan in de zomer natuurlijk het belangrijkste. Dat vraagt nog veel voorbereidend werk op de locatie, maar bovenal engineering van de hyperloopsystemen zoals de buis, de voortstuwing en het voertuig. Belangrijk voor de langere termijn is de verankering van de hyperloop in het Groningse ecosysteem. Het EHC is immers een open kennis- en testfaciliteit, en het is dus van belang om alle partijen in de hyperloop-waardeketen te betrekken om te komen testen.”

Ilse Mensink vervolgt: “Vanuit Hive.Mobility streven we naar een sterke verbinding van de hyperloop met Noord-Nederland als belangrijke stap in de transitie naar duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen. Om die reden hebben we sinds 2019 meerdere kennis- en netwerksessies georganiseerd rondom de hyperloop. Ook het komend jaar gaan we vanuit Hive.Mobility de kennisdeling verder intensiveren en projecten op het hyperloopthema samen met het EHC verder aanjagen.”

Welke uitdagingen zien jullie rondom de ontwikkeling van de hyperloop waarbij onze regio een belangrijke rol kan spelen?

“Uiteindelijk zie ik hyperloop als onderdeel van een bredere mobiliteitstransitie, waarbij we breder zullen moeten kijken dan de bestaande modaliteitenmix. Maar zoals vele transities vraagt zoiets tijd en natuurlijk een langetermijnperspectief. Ook zullen we moeten aantonen dat de hyperloop een plaats heeft in deze transitie. Het EHC speelt daar een belangrijke rol in. De testbaan heeft een ‘hyperloop-wissel’ die we demonstreren op 100 km/u in Fase A en op hogere snelheden van 300+ km/u in Fase B. Deze wissel is een kritisch onderdeel om het hyperloopnetwerk te bouwen”, vertelt Stefan.

“Daarnaast zijn er nog genoeg ontwikkelingen te noemen die bijdragen aan het succes van hyperloop, zoals de ontwikkeling van nieuwe veiligheidssystemen, communicatiesystemen, controlesystemen, inductieve laadsystemen, lineaire motors, sensortechnologie, nieuwe duurzame materialen en efficiënte bouwmethoden. Genoeg aanknopingspunten met de bedrijven en kennisinstellingen in de regio!”

Hoe betrekken jullie bedrijven, kennisinstellingen, overheden en studenten in de Noordelijke regio bij jullie activiteiten?

Stefan: “Het betrekken van de bedrijven, kennisinstellingen en studenten is van groot belang voor het EHC. Daarmee sluiten we graag aan op bestaande ecosystemen zoals Hive.Mobility om zo partijen bij het project te betrekken. Ook de verbinding met universiteiten en hogescholen is van belang: dit jaar studeren 7 studenten af op een hyperloop-gerelateerde opdracht via Hanzehogeschool Groningen.”

“Naast kennisdeling tijdens events en Meet & Greets jagen we vanuit Hive.Mobility ook projecten en studentopdrachten binnen ons netwerk aan. Daarbij werken we vanuit de vraagstukken die bij het EHC leven en de mogelijkheden die wij binnen ons Hive-netwerk signaleren,” zegt Ilse.

Stefan: “Daarnaast zetten we in op Duits-Nederlandse samenwerking. De Hochschule Emden-Leer is ook onderdeel van het grotere Hyperloop Development Programma. Maar ook Lathen, waar de Transrapid testfaciliteit staat, biedt mogelijkheden om een grensoverschrijdend hyperloopcluster te ontwikkelen.”

Het EHC en Hive.Mobility werken nauw met elkaar samen. Hoe versterken beide organisaties elkaar?

“Hive.Mobility sluit perfect aan op de ambities van het EHC, en zo kan de hyperloop goed aansluiten bij het cluster voor innovatieve mobiliteit. Daarmee kunnen we elkaar versterken: zo worden voor ons de lijnen korter naar bijvoorbeeld de RUG en Hanzehogeschool voor onderzoek, studentenopdrachten en challenges, maar ook via de Meet & Greet-evenementen met bedrijven,” vertelt Stefan.

Ilse concludeert: “De hyperloop sluit aan bij de ambities van onze regio op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het hyperloopcentrum past goed bij de nauwe samenwerking aan de ontwikkeling van slimme en groene vormen van verkeer en vervoer in Noord-Nederland door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Vanuit Hive is de samenwerking met EHC daarom belangrijk om regionale partijen met de hyperloop te verbinden en deze ontwikkeling verder aan te jagen en te versterken.”

Foto: European Hyperloop Center