Vijf vragen aan… Carine Joosse en Chris Dijksterhuis (Hanzehogeschool Groningen)

Elke maand stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien.

Wij stelden 5 vragen aan Carine Joosse, Dean Institute of Life Science & Technology van Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van het bestuurlijk overleg van Hive.Mobility, en Chris Dijksterhuis, Senior Onderzoeker Slimme en Duurzame Mobiliteit bij Hanzehogeschool Groningen en lid van het kernteam van Hive.Mobility.

Bedrijf: Hanzehogeschool Groningen

Aantal studenten: 30.878
Medewerkers: 3.417

Kun je iets meer vertellen over jullie organisatie, wat doen jullie?

Bij de Hanzehogeschool werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Voor de Hanzehogeschool zijn zowel onderwijs (de opleidingen) als onderzoek (de kenniscentra) erg belangrijk. Samenwerken gebeurt veelal in zogenaamde Innovatiewerkplekken. Bijvoorbeeld in de vorm van onderzoeksprojecten of student challenges.

Welke uitdagingen op het vlak van mobiliteit hebben of zien jullie?

Momenteel is de transitie naar duurzaam vervoer erg belangrijk. Hoe gaan we richting ‘end of ICE’ (internal combustion engine), met voldoende en stabiel laadvermogen en hoe motiveren we mensen hun gedrag te veranderen? Maar niet alleen de keuze voor type aandrijving is belangrijk, ook de motivatie om meer gebruik te maken van mobiliteit als een service. Denk bijvoorbeeld aan deelmobiliteit, waarmee we ook richting minder Co2-uitstoot gaan en betere bereikbaarheid kunnen behalen. In onze regio is juist die goede bereikbaarheid van de krimpgebieden belangrijk om ook het platteland goed leefbaar te houden.

De uitdaging voor de Hanzehogeschool is om hieraan bij te dragen door middel van het ontwikkelen en testen van innovatieve producten en services én kennis te genereren samen met onze partners.

Welke mobiliteitsinnovaties spelen een rol binnen jullie organisatie?

Binnen de Hanzehogeschool spelen mobiliteitsinnovaties in drie domeinen met name een rol. Ten eerste is er de innovatiewerkplaats Entrance, waar duurzame mobiliteit een belangrijk thema is. Zo werken we momenteel aan duurzame deelmobiliteit. Ten tweede is er de innovatiewerkplaats Digital Society Hub. Hier wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar micro-logistiek, naar Virtual Reality ter ondersteuning van rijopleidingen en nemen studenten deel aan de Self-Driving Challenge. Tot slot, worden binnen het Engineering instituut andere toonaangevende student challenges gefaciliteerd zoals de HARD racing division en de Solar Challenge. Recentelijk hebben we ook een innovatiewerkplaats Mobiliteit opgericht welke voor nu met name overzicht biedt van alle mobiliteit gerelateerde opdrachten en initiatieven binnen de Hanze.

De toekomst van mobiliteit: hoe hoop je dat die er uit gaat zien?

Mobiliteit is van essentieel belang voor het sociale en economische welzijn van onze maatschappij. In de toekomst moet ons mobiliteitssysteem nog veiliger, duurzamer en inclusiever zijn dan nu. De innovaties op het gebied van schone aandrijving, individualisering door digitalisering en voertuigautomatisering spelen hierin een cruciale rol en we zijn nog lang niet klaar met deze transitie. We zitten qua mobiliteit in een hele interessante periode. Over 30 jaar hebben we hopelijk het aantal verkeersslachtoffers naar nul gebracht, zijn er bijna geen verbrandingsmotoren meer, kunnen inwoners van platteland én stad met behulp met deelvervoer en zelfrijdend vervoer met groot gemak in hun mobiliteitsbehoefte worden voorzien.     

Waarom is het voor jullie belangrijk om partner te zijn van Hive.Mobility?

Bij de Hanzehogeschool worden de professionals van de toekomst opgeleid. Door partner te zijn van Hive.Mobility, zijn de lijntjes naar andere partijen in het Hive.Mobility-netwerk kort. Hierdoor ontstaan samenwerkingen sneller. Dit resulteert in allerlei interessante opdrachten waarmee studenten vanuit allerlei disciplines in aanraking komen met innovatieve bedrijven in de mobiliteitssector. Zo zijn studenten van de Hanzehogeschool beter voorbereid op hun toekomst.