Vijf vragen aan… Owen Callahan, onderzoeker gebruikerspercepties van de hyperloop

Het European Hyperloop Center is gevestigd in Noord-Nederland. In deze testfaciliteit kunnen straks alle technologische hyperloopconcepten worden getest en gedemonstreerd. Naast technologisch onderzoek is ook gebruikerservaring erg belangrijk bij de ontwikkeling van de hyperloop.

Owen Callahan, masterstudent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft voor het European Hyperloop Center onderzoek gedaan naar de gebruikerspercepties van de hyperloop. We stelden hem vijf vragen over zijn onderzoek en bevindingen.

Kan je iets vertellen over het onderzoek en jouw achtergrond, rol en interesse in het onderwerp?

Ik ben masterstudent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek richt zich op menselijke percepties, emoties en acceptatie van de hyperloop. Mijn interesse in de interactie tussen psychologie en technologie komt voort uit mijn bacheloropleiding aan een technische school. Voordat ik naar Nederland verhuisde, heb ik psychologie en statistiek gestudeerd aan Virginia Tech, waar ik samen met andere ingenieurs aan tal van projecten heb samengewerkt. Ik raakte steeds meer gefascineerd door de publieke acceptatie van nieuwe technologie. Hierdoor ben ik begonnen met mijn onderzoek naar acceptatie van de hyperloop in Groningen.

Een moeilijke taak bij het meten van acceptatie was dat we de ware percepties van gebruikers van de hyperloop niet konden evalueren omdat de hyperloop zich nog in de prototypefase van implementatie bevindt. Hoe repliceren we een real-life hyperloop-ervaring? Dit bracht ons tot het ontwerpen van een virtual reality-hyperloop, waarbij deelnemers een visuele weergave van de binnenkant van een capsule kregen. De VR-headset en houten mock-up-hyperloop zouden onze deelnemers een gesimuleerde ervaring van de hyperloop geven die we zouden kunnen gebruiken om vervolgens de acceptatie te meten. Het is niet perfect, maar het is bijna perfect, en dat is ideaal.

Waarom is de perceptie van toekomstige passagiers over reizen in de hyperloop zo belangrijk?

Wanneer je een nieuwe technologie in de samenleving implementeert, zal er altijd enige bezorgdheid of onzekerheid zijn. Het is een menselijk instinct om aarzelend te staan tegenover iets dat onbekend is. Denk aan je eerste ervaring in een vliegtuig, velen hebben een zekere mate van angst of stress ervaren. Ik denk dat we soortgelijke reacties kunnen verwachten wanneer de hyperloop beschikbaar komt.

Echter, als we percepties tot op zekere hoogte kunnen meten en voorspellen, kunnen we begrijpen wat mensen ertoe brengt de hyperloop te accepteren. En met deze informatie kunnen we een gebruiksvriendelijkere hyperloop ontwerpen.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek en wat betekent dit voor de toekomst van de hyperloop?

We ontdekten dat veiligheidspercepties werden bestempeld als de belangrijkste voorspeller van ‘repatronage’ (waarschijnlijkheid om met een hyperloop te reizen wanneer deze beschikbaar is). Bovendien beïnvloedde leeftijd de verdeling in de meeste van onze analyses. Jongere deelnemers waren veel meer geneigd om de hyperloop te accepteren dan onze oudere deelnemers. Andere opmerkelijke bevindingen waren dat de meeste deelnemers vroegen om meer beenruimte, tafels en een dak dat een lucht illustreerde.

De impact van leeftijd in de analyse was geen verrassing voor mij, het is gebruikelijk dat jonge mensen nieuwe technologie sneller accepteren dan oudere individuen. Ik denk dat de oudere populaties interessant zijn voor toekomstig hyperloop-onderzoek. Het zou de algehele acceptatiegraad zeker verbeteren als oudere populaties gunstiger zouden staan tegenover de hyperloop.

Wat heeft je het meest verrast tijdens het onderzoek?

Voordat het onderzoek werd uitgevoerd, veronderstelde ik dat sommige mensen enige mate van claustrofobie zouden voelen terwijl ze zich in de hyperloop-capsule bevonden, maar dit was niet het geval. Claustrofobie was de zwakste factor in onze analyse. De meeste, zo niet alle deelnemers voelden geen enkel gevoel van claustrofobie. Deze bevinding stelt ingenieurs gerust dat de afmetingen (hoogte en breedte) voldoende zijn. Maar deze bevindingen moeten met de nodige voorzichtigheid worden beschouwd vanwege onze kleine steekproefomvang.

Wat wordt er met de onderzoeksresultaten gedaan en komt er vervolgonderzoek?

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt door hyperloopontwerpers. Opmerkelijke bevindingen, zoals het verlangen van meer beenruimte en tafels, zullen worden overwogen bij het ontwerpen van een gebruiksvriendelijkere hyperloop.

Op dit moment staat er geen vervolgonderzoek gepland. Maar ik kan zeggen dat er een groeiende interesse is om de VR-ervaringsstudie te upgraden naar een hyperloop-rit in plaats van alleen de binnenkant van de pod te visualiseren.