Vijf vragen aan… René Schripsema (Groningen Bereikbaar)

Periodiek stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien.

Wij stelden 5 vragen aan René Schripsema, directeur Groningen Bereikbaar.

Bedrijf: Groningen Bereikbaar
Aantal medewerkers: rond de 30

Je bent recentelijk aangetreden als directeur van Groningen Bereikbaar. Waar ga je je de komende periode hard voor maken?

Ik vind ‘bereikbaarheid’ een te klein woord. Het belangrijkste is dat het niet gaat over de bereikbaarheid van de stad op zich, maar over hoe we zorgen voor een duurzame bereikbaarheid van de hele regio. Wat mij betreft gaat het veel meer over de integrale duurzame reis.

Het is daarbij belangrijk om te kijken naar de verschillende doelgroepen. We spreken nu vaak over 200.000 reizigers in de spits, maar dit is een totaal van verschillende groepen reizigers met verschillende reismotieven. Studenten, forenzen, recreanten, patiënten van ziekenhuizen, doorreizigers: ze zijn niet over één kam te scheren. Door middel van data-analyse kunnen we de doelgroepen beter leren kennen en onze aanpak daarop afstemmen.

Welke uitdagingen op het vlak van mobiliteit hebben of zien jullie?

De eerste uitdaging die we zien ligt op het gebied van bereikbaarheid als blijvend thema voor inwoners, bedrijven en instellingen. De regio is volop in ontwikkeling, denk aan de demografische ontwikkelingen, de stad breidt uit en bovendien ligt er een grote woningbouwopgave. Dan is er de groeiende dagelijkse verkeerstroom. En zijn zowel in de stad Groningen als in de regio vrijwel altijd grote en kleine infrastructurele projecten aan wegen, spoor en bruggen die de nodige impact hebben en die tegelijk ook bijdragen aan de bereikbaarheid en economie van deze regio.

Daarnaast is het verduurzamen van mobiliteit een tweede uitdaging die wij zien. Verduurzaming is een belangrijk speerpunt voor inwoners van onze mooie provincie en tegelijk ook voor bedrijven en instellingen die in onze regio actief zijn. We maken werkgevers bewust van de kansen die duurzame mobiliteit biedt. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan kostenbesparing, aantrekkelijk werkgeverschap en CO2-reductie. We bieden werkgevers inzicht en advies op maat in de mogelijkheden die ze hebben, onder andere door de potentie in kaart te brengen.

De toekomst van mobiliteit: hoe hoop je dat die eruit gaat zien?

Ik denk dat we in de toekomst een zeer breed pallet aan vervoersmiddelen gaan zien. De speed pedelec, deelauto’s, bussen, treinen en nog veel meer. In de stad Groningen zullen op een aantal trajecten zelfrijdende busjes komen.

Om optimaal gebruik te maken van alle modaliteiten, moeten alle opties echter veel beter op elkaar afgestemd worden. Er zijn al mooie initiatieven die hieraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de doorfietsroutes die snel fietsverkeer faciliteren en de fietsreis en -beleving een stuk aangenamer en efficiënter maken. Dit soort initiatieven moeten echter meer gekoppeld worden aan het bredere perspectief. Hoe kom ik met de auto van Stadskanaal bij de hub in Gieten en hoe pak ik de bus en leg ik het laatste stukje met de fiets af naar mijn werk in de binnenstad van Groningen? Het is van belang om de reisbeleving (tijd, geld, kwaliteit) hierbij als vertrekpunt te nemen. We moeten dat gezamenlijk met bestuurders, het bedrijfsleven en overheden naar een hoger niveau tillen, om ook in de toekomst aangenaam en duurzaam te kunnen reizen.

Welke mobiliteitsinnovaties spelen volgens jou een belangrijke rol in deze mobiliteitstransitie?

Of het nou een elektrische fiets, auto, trein of waterstofvliegtuig is, het middel is niet zo interessant. Alleen, hoe creëer je het overzicht van alle verschillende modaliteiten? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er voor de laatste kilometer nog ergens een goed bereikbare plek is waar voldoende deelfietsen staan voor de eindgebruiker? Veel deelprojecten zijn al afgerond, maar vaak nog niet op andere projecten aangesloten. Ik hoop dat er in de toekomst een integraal, overzichtelijk en transparant netwerk ontstaat waarmee de eindgebruiker kinderlijk eenvoudig zijn complete reis, van deur tot deur, kan plannen en afleggen.

Als ik kijk naar innovatie, dan vind ik bijvoorbeeld een integraal platform belangrijk waarmee reizigers als hun reisbewegingen op een duurzame, slimme en efficiënte manier kunnen plannen. Binnen Groningen Bereikbaar denken we hier graag over mee, kijken we waar de echte inhoudelijke innovatie zit en wat de mogelijkheden zijn om, samen met het netwerk, deze uit te proberen en op te schalen. Dit allemaal om ook in de toekomst de stad en regio duurzaam bereikbaar te houden.

Waarom is het voor Groningen Bereikbaar belangrijk om partner te zijn van Hive.Mobility?

Op het kantoor van Groningen Bereikbaar hangt een Loesje-poster met de tekst ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’. Ik vind dit een mooie uitspraak die exemplarisch is voor de kracht van samenwerken.

Ik denk dat we op het niveau van innovatie in mobiliteit meerdere stadia nodig hebben. Het begint bij een broedkamer, waar experts uitdenken wat bijdraagt aan de mobiliteitstransitie. Vervolgens moet je gaan opschalen. Pas als er gebruik gemaakt wordt van een innovatie, weet je of deze echt werkt en toegevoegde waarde heeft. Hive.Mobility en Groningen Bereikbaar kunnen op dit niveau nog beter samenwerken en op deze manier toegevoegde waarde bieden. Groningen Bereikbaar heeft de afgelopen jaren een interessant netwerk aan bedrijven en instellingen opgebouwd in de stad Groningen en breidt dat nu uit in de provincie. Ook staan we via verschillende kanalen in direct contact met eindgebruikers: inwoners, forenzenen, bezoekers en studenten. Door elkaars netwerk te benutten kan heel gemakkelijk geïnnoveerd en opgeschaald worden. Innovatievraagstukken kunnen gezamenlijk aangevlogen worden. Partnerschappen zijn de oplossing voor veel vraagstukken die we in dit domein met elkaar hebben. We bouwen graag door op de succesvolle samenwerkingen die er al zijn.