Vijf vragen aan… Janet Veldstra (Rijksuniversiteit Groningen)

Elke maand stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien.

Deze keer stelden wij 5 vragen aan dr. Janet Veldstra, universitair docent ‘Mobiliteit en Gedrag’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG en lid van het kernteam van Hive.Mobility.

Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Aantal medewerkers: 
5500

Kun je iets meer vertellen over jullie organisatie, wat doen jullie?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit met ongeveer 30.000 studenten en 5.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. We verbinden onderwijs en onderzoek met duurzame en economische processen in de maatschappij en werken actief samen met maatschappelijke partners. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, waarvan er 9 zich bezighouden met thema’s rondom smart mobility. In 2019 hebben we met de onderzoekers van deze faculteiten een innovatieagenda rondom dit thema opgesteld. Hierin zijn de onderzoeksplannen van ongeveer 40 onderzoekers opgetekend, die zich concentreren rondom de thema’s: Open sharing mobility and logistics networks, Governance in smart mobility networks, Business and organization models en Smart solutions.

Welke uitdagingen op het vlak van mobiliteit zien jullie?

De transformatie naar slimme, inclusieve en duurzame mobiliteitssystemen brengt grootschalige systeemveranderingen met zich mee, waar vanuit verschillende perspectieven naar gekeken moet worden. Zo moeten er bijvoorbeeld nieuwe slimme oplossingen en technologieën worden ontworpen voor vervoer van mensen en vracht in open en verbonden netwerken. Deze netwerken maken de introductie van deelconcepten mogelijk. Dit vereist onder meer het ontwerp van nieuwe algoritmen die planning en controle van operaties in deze mobiliteitsnetwerken mogelijk maken. Ook is er meer inzicht nodig in de factoren die invloed hebben op de adoptie, acceptatie en het juiste gebruik van deze nieuwe technologieën, concepten en systemen door verschillende gebruikersgroepen, in verschillende ruimtelijke contexten en op verschillende schalen. Daarnaast vereist deze ontwikkeling zorgvuldig ontworpen kaders en governance om veilig en verantwoord te functioneren binnen huidige en toekomstige wettelijke en ethische kaders. Ook vraagt het om een adaptieve infrastructuur en innovatieve oplossingen in de ontwikkeling en organisatie van de publieke ruimte.

Welke mobiliteitsinnovaties spelen een rol binnen jullie organisatie?

Concreet onderscheiden we in onze innovatieagenda de volgende vier sleutelaspecten in slimme mobiliteit: de rol van slimme vervoerswijzen (bijvoorbeeld voertuigen en schepen), de rol van slimme infrastructuur en de verbinding met de omgeving, de rol van voertuig- en vrachtcommunicatie en data en de rol van slimme tools voor ontwerp, planning en controle. Binnen deze sleutelaspecten kijken we naar mensen en private en publieke perspectieven.

De toekomst van mobiliteit: hoe hoop je dat die er uit gaat zien?

De toekomst is hopelijk een wereld waarin mensen en goederen zich kunnen verplaatsen op een klimaatneutrale wijze, waarin ruimte is voor een gezonde inclusieve leefomgeving.

Waarom is het voor jullie belangrijk om partner te zijn van Hive.Mobility?

Zoals gezegd zien we dat de transformatie naar slimme, duurzame en inclusieve mobiliteit grootschalige systeemveranderingen met zich meebrengt. Hiervoor is input nodig van verschillende wetenschappelijke disciplines, maar het vereist ook samenwerking met andere (kennis)partners uit de regio. Die verbinding, dat is precies waar Hive voor staat en waardoor partner zijn van Hive.Mobility waardevol is.