Zoektocht naar de ideale Smart Mobility Campus 2030 in volle gang

Hoe ziet de ideale Zernike Campus er op het gebied van mobiliteit uit in 2030? Dit is de centrale vraag binnen het onderzoek dat de Student Advies Commissie (SAC) uitvoert in opdracht van Hive.Mobility, Campus Groningen en Groningen Bereikbaar. Onder de noemer ‘Smart Mobility Campus 2030‘ is begin september de zoektocht naar de ideale Zernike Campus gestart.

Online sessies met belanghebbenden

De SAC organiseerde in september interactieve online sessies met verschillende belanghebbenden op de campus, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en studenten, maar ook externen. Tijdens deze sessies is aan hen gevraagd hoe zij de ideale campus voor zich zien en wat ervoor nodig is om deze ideale campus te bereiken. Er werd al snel duidelijk dat er, ondanks de grote diversiteit aan belanghebbenden, veel overeenkomsten zijn tussen hun toekomstvisies voor de Zernike Campus.

Parkeren op de campus

Er is bijvoorbeeld nu al grote tevredenheid over het gebruik van de fiets en de huidige OV-verbindingen worden als zeer prettig ervaren. Toch zien de verschillende belanghebbenden nog wel mogelijkheden voor verbeteringen op deze twee gebieden. Daarnaast vindt men dat de rol van de auto op de campus in de toekomst een stuk kleiner moet zijn. Uit de sessies bleek dat de grote parkeerplaatsen die momenteel midden op de campus liggen voor veel partijen een doorn in het oog zijn. Een mogelijk alternatief is parkeren aan de randen van de campus. De voorwaarde is dan wel dat er prettig verder gereisd kan worden naar de uiteindelijke bestemming. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verbeterde loopinfrastructuur, maar ook door verschillende vormen van deelmobiliteit aan te bieden zoals elektrische steps of deelfietsen.

Gezamenlijke toekomstvisie voor mobiliteit

Wat in de verschillende sessies vooral naar voren kwam, is dat er meer samengewerkt moet worden op het gebied van mobiliteit. Er wordt nu veelal individueel actie ondernomen. Echter, wanneer er samengewerkt wordt, kunnen er grotere stappen gezet worden. De afgelopen sessies worden dan ook gezien als een eerste stap naar een gezamenlijke toekomstvisie voor de mobiliteit op de Zernike Campus.

Het mobiliteitsonderzoek gaat door

In de verdere zoektocht naar de ideale Zernike Campus wordt er ook gekeken naar wat er buiten Groningen gebeurt op het gebied van mobiliteit. De SAC gaat daarom in de komende weken in gesprek met andere campussen in Nederland om erachter te komen wat zij allemaal doen op het gebied van mobiliteit en wat de Zernike Campus hier eventueel van zou kunnen leren.

Uit het onderzoek komt uiteindelijk een ideaalbeeld naar voren voor de Zernike Campus in 2030, en welke stappen er nodig zijn om dit te bereiken. Dit toekomstbeeld kan vervolgens als basis dienen voor de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de campuspartners.

Heb je tips of idee├źn rondom dit onderzoek? Mail ons dan gerust!